Blog

Nieuczciwa konkurencja – zagadnienia praktyczne

19 marca 2015

W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się handlem detalicznym, często w praktyce powstaje problem odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Dotyczy to w szczególności warunków sprzedaży przez przedsiębiorcę swojego towaru dużym sieciom […]

czytaj więcej »

Wstąpienie w stosunek najmu – zagadnienia problemowe

19 marca 2015

Zagadnienie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy jest często spotykane w praktyce sądowej i doczekało się bogatego orzecznictwa, które nie jest w tej materii jednolite. Art. 691 par. 1 k.c. stanowi, iż: „W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, […]

czytaj więcej »

Zachowek

19 marca 2015

W sytuacji, gdy spadkodawca sporządzi testament lub rozporządzi swoim majątkiem za życia w drodze darowizn, powstaje zagadnienie jakie uprawnienia przysługują najbliższej rodzinie zmarłego, pominiętej w testamencie. Zachowek jest tą instytucją prawa spadkowego, która zapewnia ochronę najbliższej rodziny przed niekorzystnymi z jej punktu rozporządzeniami spadkodawcy. Zgodnie z art. 991 par. 1 k.c. – zstępnym, małżonkowi oraz […]

czytaj więcej »
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU Napisz do nas

Wybierz interesującą cię lokalizację kancelarii

Kancelaria Adwokacja adw. Piotr Panek

Al. Solidarności 113 lok. 23

00-140 Warszawa

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00 - 18:00

telefon komórkowy: 507 638 657

fax: 22 849 58 35

e-mail: adwokat@adwokat-piotr.waw.pl

Kancelaria Adwokacja adw. Piotr Panek

ul. Sosnkowskiego 16

02-495 Warszawa

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00 - 18:00

telefon komórkowy: 507 638 657

fax: 22 849 58 35

e-mail: adwokat@adwokat-piotr.waw.pl

Klienci induwidualni:

 • sprawy cywilne
 • sprawy administracyjne
 • sprawy karne
 • sprawy rodzinne i opiekuńcze

Podmioty gospodarcze:

 • stała obsługa prawna
 • tworzenie i rejestracja spółek
 • windykacja należności
 • prawo pracy
 • zamówienia publiczne
 • sprawy upadłościowe
 • prawo podatkowe